สวัสดิการ

- หอพักชาย/หญิง ฟรี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยขยัน 500-700 บาท
- ค่าครองชีพ
- ค่ากะ
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
- พยาบาลประจำโรงงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- รถรับส่งพนักงานจำนวน 3 สาย (สายระยอง, สายบ้านฉาง, สายนิคมพัฒนา)

ติดต่อ: คุณอโนชา จิรเดชขจร, คุณอริยาพร จ้ายจันทึก
โทรศัพท์ : 038-637400-6 ต่อ 142, 143
E-mail : anochatuntextextile.com,
            ariyaphontuntextextile.com


คุณสมบัติ
  - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3-ม.6
  - ความสูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป (เพื่อเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ)
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ
  - เพศชาย
  - วุฒิ ม.3-ม.6
  - มีใบเซอร์การขับรถฟอล์คลิฟท์